To najlepšie z prírody

V našej širokej ponuke produktov sme stavili na suroviny, ktoré ponúka príroda. Tvoria základ každého z našich produktov. Dobre spolupracujeme so známymi výrobcami surovín prírodného pôvodu, ktorí garantujú kvalitu svojich produktov. Garancia a potvrdenie kvality sú najdôležitejšie determinanty pri výbere surovín, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich kozmetických produktov.

Naším cieľom je pripravovať vysoko kvalitné a bezpečné produkty pre našich klientov a spotrebiteľov. V spolupráci s výrobcami surovín prírodného pôvodu zabezpečujeme, aby sa k našim klientom a spotrebiteľom dostalo len to najlepšie z prírody. Často sú suroviny prírodného pôvodu, ktoré si vyberáme, aj bio suroviny, ktoré pochádzajú z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva a/alebo sú zbierané z voľnej prírody, s príslušným certifikátom. Vyberáme výhradne prírodné ingrediencie, ktorých výroba, teda izolácia z prírodných zdrojov, je prísne kontrolovaná. Charakteristika prírodných surovín a znalosť ich komplexného zloženia sú nevyhnutné pre vytvorenie kvalitnej formulácie, zamedzenie nežiaducich interakcií a dosiahnutie synergie v pôsobení rôznych zložiek. Osobitnú pozornosť venujeme koncentrácii jednotlivých zložiek prírodného pôvodu, pretože je známe, že hoci je niečo prírodné, ak sa to použije v nesprávnej koncentrácii (nižšej alebo vyššej ako je optimálna), môže to viesť k absencii požadovaného účinku resp. môže prísť k výskytu vedľajších účinkov.

Výberom ingrediencií prírodného pôvodu dbáme nielen o seba, ale aj o zachovanie prírody a to je ďalší veľký cieľ, o ktorý sa snažíme.

Návrat hore