Veda v službách krásy

Kozmetické produkty, ktoré sa používajú na čistenie, skrášľovanie, prevoňanie tela či rituály, existujú už od počiatku civilizácie, no až v dvadsiatom storočí nastal veľký pokrok v rozmanitosti produktov, ich funkcií, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. V Amerike pred rokom 1938 nebola kozmetika regulovaná a kozmetológia sa považovala skôr za spôsob predaja snov než za dosiahnutie skutočných účinkov a bezpečnosti. V Európe až v roku 1976 prijali členovia Európskej únie zákony upravujúce kozmetické výrobky. Odvtedy sa v oblasti kozmetológie a kozmetických produktov všetko zmenilo. V oblasti, kde sa chémia vyvíjala rýchlejšie ako biológia, boli identifikované a vyvinuté nové suroviny na zlepšenie účinnosti kozmetických produktov. Bezpečnosť výrobkov sa však stala hlavným problémom kozmetických spoločností, ktoré museli prispôsobiť svoj prístup a zvážiť všetky dostupné informácie, aby určili bezpečné používanie výrobkov a absenciu rizika pre spotrebiteľov. Konkurencia na trhu však stále povzbudzuje výrobcov, aby spotrebiteľom sľubovali viac a vyvíjali kozmetické výrobky s lepšou účinnosťou.

Nie vždy však vývoj nových zložiek stačí na to, aby sa dostali na miesto pôsobenia a prejavili svoju aktivitu. Nosič (základ) je veľmi dôležitý pre dosiahnutie správnych účinkov a úlohou formulátora je skombinovať správne ingrediencie so správnym nosičom. Kozmetológia sa preto stala špeciálnou vedou a kozmetológovia sú vedci, ktorí potrebujú pochopiť interakcie svojich produktov a zložiek s ich cieľovými miestami pôsobenia, aby dosiahli sľubované účinky.

Kozmetológia je dnes skutočnou vedou založenou na spojení poznatkov z rôznych oblastí: fyziky, chémie, biológie, bioinžinierstva, dermatológie, mikrobiológie, toxikológie, štatistiky a mnohých ďalších (1).

Hedera Vita disponuje tímom odborníkov z rôznych oblastí, ktorí s veľkou pozornosťou neustále sledujú zmeny v oblasti kozmetických ingrediencií a kozmetických produktov na svetovom a najmä európskom trhu, do ktorého patríme. Dobre spolupracujeme s veľkými a svetovo uznávanými výrobcami kozmetických surovín, ktoré vynikajú svojou kvalitou, ale aj vedeckým prístupom pri skúmaní účinkov surovín a ich bezpečnosti pre spotrebiteľov.

Výber kvalitných, odskúšaných surovín, dobrá znalosť ich vlastností a možných účinkov predstavuje jeden z veľmi dôležitých krokov pri vývoji novej formulácie alebo zlepšovaní už existujúcej. Ďalším krokom je výber nosiča, ktorý umožní surovine alebo kombinácii surovín uplatniť svoje účinky.

Na druhej strane charakteristika nosiča do značnej miery určuje charakteristiku produktu z hľadiska senzorických vlastností a toho, čo spotrebiteľ očakáva pri prvom kontakte s produktom. Výrobok by mal byť pre spotrebiteľa prijateľný z hľadiska jednoduchosti aplikácie, pocitu, ktorý zanecháva na pokožke, ale aj farby, vône a textúry.

Naši formulátori s výnimočnými, rôznorodými, dlhodobými praktickými skúsenosťami a monitorovaním vývoja inovatívnych formulácií, ako aj aplikácie nových prístupov, vytvárajú v laboratóriu magické kombinácie ingrediencií a nosičov, vždy s hlavným cieľom, aby bol spotrebiteľ spokojný s výrobkom a výrobok je kvalitný a bezpečný.

V každom segmente vývoja receptúr, bez ohľadu na to, či ide o výber zložiek, ich koncentrácie, výber nosiča alebo typu balenia, prebieha séria konzultácií s hodnotiteľom bezpečnosti surovín a produktov, pretože bezpečnosť produktu je rozhodujúca pre jeho dobré prijatie spotrebiteľmi a dlhodobé prežitie na trhu.

Vývoj nového zloženia produktu alebo len preformulovanie existujúceho produktu je vždy sprevádzaný sériou testov, ktoré potvrdzujú stabilitu, účinnosť a senzorické vlastnosti produktu. Iba formulácie, ktoré prejdú všetkými testami, môžu postúpiť do ďalšieho kroku – výroba produktu vo veľkom, potrebnom a plánovanom množstve. To zahŕňa tím našich technológov s výnimočnými znalosťami a skúsenosťami so znalosťou zariadení a výrobných procesov, ktoré zaručujú, že výroba kozmetického produktu prebehne bez akýchkoľvek prekvapení a v súlade so všetkými predpismi normy ISO 22716:2007, výrobné postupy kozmetických výrobkov (angl. Good Manufacturing Practices – GMP).

Pripravený hotový kozmetický výrobok, kým sa dostane k spotrebiteľovi, prechádza ďalším kolom náročných testov, ktoré opäť potvrdzujú celkovú kvalitu výrobku. Všetky procesy, ktorými produkt prechádza od začiatku do konca, sú zaznamenané a zdokumentované a následne zložené do jedného súboru s kozmetickým produktom (Product Information File – PIF). Nakoniec sa dostávame k ďalšiemu dôležitému kroku – predstavenie produktu spotrebiteľom a jeho reklama. Do tohto segmentu patria aj skúsení odborníci, znalci psychológie spotrebiteľa, ktorí skúmajú trh, sledujú a registrujú potreby spotrebiteľov a skúmajú reakcie spotrebiteľov na produkty. Všetky získané informácie sa použijú už na začiatku procesu, na vytvorenie nápadu a nového produktu, ako aj na jeho konci na predstavenie tohto nového produktu spotrebiteľom a tým sa kruh uzatvára.

Najlepšou reklamou je pre nás spokojný spotrebiteľ, ktorý s úsmevom potvrdí, že od nášho produktu dostal všetko, čo očakával.

Návrat hore