GMP (Správna výrobná prax)

GMP (Good Manufacturing Practices) – SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX je celosvetovo uznávaná norma, ktorá upravuje pravidlá výroby potravín, liekov, doplnkov, ako aj iných produktov vrátane kozmetických produktov. Spoločnosť Hedera Vita implementovala tento štandard do svojho výrobného procesu (pre kozmetiku: ISO 22716:2007), a preto má zodpovedajúci certifikát.

Týmto článkom sa Vám pokúsime priblížiť, prečo má štandard GMP (ako aj naše uplatňovanie) veľký význam pre našich klientov a užívateľov produktov Hedera Vita.

Ako hovorí samotná definícia: Úspech podnikania v oblasti kozmetiky závisí od schopnosti dôsledne vyrábať účinné a bezpečné produkty vysokej kvality; výsledkom toho všetkého by malo byť zvýšenie spokojnosti samotných klientov.
Norma GMP obsahuje najmä pokyny a odporúčania pre výrobcov kozmetiky, ktoré sa týkajú všetkých dôležitých faktorov výrobného procesu: zariadenia, priestorov, personálu, laboratórneho dozoru, nepredvídaných udalostí a možných rizík. 

Je dôležité zdôrazniť, že Hedera Vita nevníma štandard GMP ako komplikovanú „knihu prísnych pravidiel“, ale ako pozitívny zdroj informácií, ktorý slúži na zvýšenie úspešnosti nášho podnikania, ako aj vzťahu s klientmi. Konečným cieľom je úplná spokojnosť klienta, čo bolo vždy prvoradým cieľom našej spoločnosti. 

Z uvedeného možno usúdiť, že implementácia tohto štandardu do výrobných procesov Hedera Vita bola úplne logická vzhľadom na skutočnosť, že princípy fungovania našej spoločnosti sa plne zhodujú so zásadami stanovenými GMP. 

Tri základné princípy GMP, ako aj našej spoločnosti, sú:
BEZPEČNOSŤ – Pre náš tím je najdôležitejšia bezpečnosť a zdravie našich klientov. Uplatňovanie noriem GMP eliminuje riziká súvisiace s výrobným procesom (nežiaduca kontaminácia, znehodnotenie alebo zneužitie ingrediencií a produktov a pod.), čo je zárukou kvality každého produktu, ktorý opúšťa našu výrobnú linku.
KONZISTENTNOSŤ – Druhý princíp sa týka práve zavedenia proaktívnej kontroly variabilných faktorov výrobného procesu tak, aby samotný výsledok bol vždy konzistentný a úspešný, teda aby sa kvalita produktu nelíšila. Jasne je to vidieť na produktoch Hedera Vita, ktoré si dlhé roky zachovávajú nezmenenú kvalitu a rovnaký kozmetický efekt. 
KVALITA – Tento segment GMP sa týka plnenia predpísaných noriem súvisiacich s výrobou kozmetických produktov (farba, vôňa, viskozita, hodnota pH a iné.)

Je dôležité dodať, že GMP štýl podnikania neodkazuje len na právne predpisy a ani ho tak v našej spoločnosti nevnímame. Ovplyvňuje všetky aspekty podnikania Hedera Vita a stáva sa tak zárukou špičkovej kvality kozmetických produktov, ktoré sa Vám snažíme poskytnúť. Sú to produkty, s ktorými budú naši klienti úplne spokojní a budú ich milovať.

Na oplátku nás odmeníte tým najkrajším spôsobom – dôverou, lojalitou k našej značke a možnosťou, aby sa Hedera Vita stala súčasťou vášho celkového zdravia a krásy.

Návrat hore